Prijavnica 2023

26. - 30. 6. (5 dni)10. - 22. 7. (13 dni)24. - 30. 7. (6 dni)31.7. - 5. 8. (6 dni)14. - 18. 8. (5 dni)

Prijavo oddajam prek Fundacije Vincenca Drakslerja

Potrjujem, da lahko Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj omenjene podatke uporabi za uspešno izvedbo taborjenj in se strinjam s pogoji, zapisanimi na podstraneh Tabor Marindol in Mini Gorindol.

Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov za prijave udeležencev, katerih starši so zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d.:
S prijavo na Poletni otroški tabor Triglav Gorindol 2023 ob Kolpi, Gorenjci pri Adlešičih, bosta Zavarovalnica Triglav, d. d. in Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj (v nadaljevanju: upravljavca) za namene organizacije, izvedbe ter plačila predmetnega taborjenja obdelovala vaše osebne podatke oz. osebne podatke vašega otroka, vnešene v obrazec za prijavo, vključno s podatki o zdravstvenem stanju. Upravljavca osebne podatke obdelujeta in si jih medsebojno izmenjujeta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za zgoraj opredeljene namene (skupni upravljavci). Upravljavca vaše osebne podatke oz. osebne podatke vašega otroka, ki jih obdelujeta za zgoraj navedene namene, hranita za čas, ki je potreben dosego namena, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo (organizacija, izvedba ter plačilo taborjenja). Za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače (računovodski podatki).
Staršem prijavljenih otrok, zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d. d., se cena tabora všteje v davčno osnovo kot boniteta, za katero vam bo Zavarovalnica Triglav, d. d., odvedla akontacijo dohodnine v obliki odtegljaja od plače, ki bo izplačana aprila 2023.
Posameznik lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d .d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si oz. na naslov: Klub prijateljev mladine Kranj, Gogalova 3, 4000 Kranj, ali info@klub-marindolus.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko stopite v stik prek elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov za vse ostale prijave: S prijavo na Tabore Gorindol bo Klub prijateljev mladina Marindolus Kranj za namene organizacije, izvedbe ter plačila predmetnega taborjenja obdeloval vaše osebne podatke oz. osebne podatke vašega otroka, vnešene v obrazec za prijavo, vključno s podatki o zdravstvenem stanju. Upravljalec osebne podatke obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za zgoraj opredeljene namene, ter jih hrani za čas, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo (organizacija, izvedba ter plačilo taborjenja).
Posameznik lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Klub prijateljev mladine Kranj, Gogalova 3, 4000 Kranj, ali info@klub-marindolus.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.