Tabori Gorindol

Poletni tabori za mlade in otroke

Tabori Gorindol in virus SARS-CoV-2

Odločili smo se za nekaj pojasnil glede situacije z virusom SARS-CoV-2 in njenega vpliva na Tabore Gorindol.

Po eni strani ste otroci in starši komaj čakali prostočasne aktivnosti in druženje s prijatelji, po drugi pa je vseeno treba poskrbeti za previdnost pri takih druženjih, saj si širjenja virusa nihče ne želi.

Naj torej takoj povemo, da taborov za zdaj ne odpovedujemo. Z vsemi možnimi ukrepi želimo omogočiti otrokom in mladim nekaj dni lepih spominov, veselja, radosti, Kolpe, ter kar je še ostalo pristnega v teh ciničnih časih in obratno. Za odpovedi trenutno nimamo ne formalnih ne vsebinskih razlogov.

Zadnji vladni ukrepi, ki so v začetku julija najprej znižali maksimalno dovoljeno število udeležencev javnih prireditev in zborovanj na 50, potem pa 8. 7. 2020 na 10 (pogojno do 50), po Zakonu o javnih zbiranjih (in na njem temelječem Odloku o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji) formalno ne ciljajo na tabore kot so naši Mini Gorindol, Triglav Gorindol in Tabor Marindol. Naši tabori niso dogodki ali prireditve kot so koncerti in zabave v klubih, diskotekah, ali javne prireditve, zborovanja, shodi, ipd., kjer se zbira množica udeležencev brez fizične distance. Ukrepi prvenstveno ciljajo na tovrstne dogodke.

Klub Marindolus Kranj s Tabori Gorindol izvaja svojo redno društveno dejavnost (izvzeta iz omejitev odloka), izvaja jo na zasebnih zemljiščih (ne na javnih), izvaja jo kot večdnevni program (ne kot prireditev) in izvaja jo s seznamom udeležencev, ki so vsi člani društva (izrecno dovoljeno v odloku). Še bolj povedna je primerjava s hotelom: tja tudi po zadnjih ukrepih lahko pride več kot 10 turistov; vsaj v hotelski jedilnici se jih več kot 10 srečuje hkrati; hotelski animatorji jih v skladu s pravili NIJZ vodijo po skupinskih aktivnostih, terapijah, delavnicah, izletih, ipd; noben od teh procesov ni prireditev in tako ni cilj zgoraj omenjenega odloka.

Veljavna pravila izrecno dovoljujejo med drugim tudi obratovanje nastanitvenih in turističnih objektov ter vodne aktivnosti.

Formalno torej za izvedbo naših taborov za zdaj ni ovir. Zdi se nam ključno izpostaviti tudi vsebinske ukrepe, ki jih izvajamo zdravorazumsko in po priporočilih NIJZ ter glede na našo lastno prakso, ki smo jo oblikovali v preteklih letih:

Na taborih torej upoštevamo priporočila NIJZ; skladnost z njimi je sistemsko in infrastrukturno omogočena in spodbujana tako za udeležence kot za organizatorje. Prosimo pa, da starši v dneh pred odhodom spremljate počutje udeležencev in znake kot so povišana temperatura, slabo počutje, boleče grlo ali žrelo, šibkost, ipd. Skratka, podobno kot prejšnja leta.

Tabori torej bodo, ker so lahko in ker smo jih tako oblikovali, da so lahko. Se vidimo? Se vidimo!

Tabori Gorindol

Klub Marindolus Kranj

je organizator projekta

Učenje za življenje, poletni tabori Gorindol

Klub Marindolus Kranj smo Mojca, Urška, Matic, Rok, Suzi, Andrej, Grega in tri pikice in še veliko več: smo prostovoljci, nevladniki in neprofitniki. Mladim omogočamo aktivnejše preživljanje prostega časa v dobi hitrega tehnološkega napredka, ki spodbuja nebrzdan globalizem kapitala in pospešuje socialne razlike v družbi. Organiziramo tabore, izlete, prireditve, srečanja kar tako. Imamo društvo in hočemo se imeti fajn. To delamo zato, ker lahko - ne zato, ker moramo. Vzeli smo si del zgodovine, za 14 dni lahko vzamemo tudi vaše mulce. Če hočete, jih dobite nazaj :)