Prijava - Tabori Gorindol

Prijavnica 2024

  15.- 27.7. (13 dni) 5 mest29.7. - 3.8. (6 dni) 30 mest5. - 9.8. (5 dni) 30 mest12. - 16. 8. (5 dni) 4 mesta19. - 23. 8. (5 dni) 5 mest

  KranjLjubljana

  Prijavo oddajam prek Fundacije Vincenca Drakslerja

  Potrjujem, da lahko Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj omenjene podatke uporabi za uspešno izvedbo taborjenj in se strinjam s pogoji, zapisanimi na podstraneh Tabor Marindol in Mini Gorindol.

  Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov za prijave udeležencev, katerih starši so zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d.:
  S prijavo na Poletni otroški tabor Triglav Gorindol 2024 ob Kolpi, Gorenjci pri Adlešičih, bosta Zavarovalnica Triglav, d. d. in Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj (v nadaljevanju: upravljavca) za namene organizacije, izpeljave ter plačila predmetnega taborjenja obdelovala vaše osebne podatke oz. osebne podatke vašega otroka, ki jih boste starši vnesli v prijavni obrazec, vključno s podatki o zdravstvenem stanju. Upravljavca osebne podatke obdelujeta in si jih medsebojno izmenjujeta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za zgoraj opredeljene namene (skupni upravljavci). Upravljavca vaše osebne podatke oz. osebne podatke vašega otroka, ki jih obdelujeta za zgoraj navedene namen, hranita za čas, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo (organizacija, izpeljava ter plačilo taborjenja). Za posamezne vrste osebnih podatkov (računovodski podatki) zakon določa rok hrambe. Staršem prijavljenih otrok, zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d. d., se cena tabora všteje v davčno osnovo skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kot boniteta, za katero vam bo Zavarovalnica Triglav, d. d., odvedla akontacijo dohodnine v obliki odtegljaja od plače po vrnitvi otroka s počitniškega tabora 2024. S prijavo na tabor se zaposleni strinja, da se mu bo pri plači obračunala boniteta ali z odtegljajem od plače poravnala odstopnina/pogodbena kazen zaradi odpovedi letovanja. Več informacij o pogojih razpisa je zaposlenim na voljo na intranetu, v interni objavi z dne 4. marca 2024. Posameznik lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d .d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali dpp@triglav.si ali na naslov: Klub prijateljev mladine Kranj, Zlato polje 31, 4000 Kranj, ali info@klub-marindolus.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko stopite v stik prek elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov je v pristojnosti Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri kateremu lahko vložite pritožbo, če menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d., si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljenih na spletnih straneh www.triglav.si .

  Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov za vse ostale prijave: S prijavo na Tabore Gorindol bo Klub prijateljev mladina Marindolus Kranj za namene organizacije, izvedbe ter plačila predmetnega taborjenja obdeloval vaše osebne podatke oz. osebne podatke vašega otroka, vnešene v obrazec za prijavo, vključno s podatki o zdravstvenem stanju. Upravljalec osebne podatke obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za zgoraj opredeljene namene, ter jih hrani za čas, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo (organizacija, izvedba ter plačilo taborjenja).
  Posameznik lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Klub prijateljev mladine Kranj, Zlato polje 31, 4000 Kranj, ali info@klub-marindolus.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.