Prijavnica za Tabor Gorindol

17. julij - 30. julij (14 dni, 279€)21. julij - 30. julij (10 dni, 239€)

Vpisane podatke bo uporabljal izključno Klub Marindolus Kranj izključno za potrebe e-obveščanja in evidentiranja udeležencev Taborov Gorindol, Učenje za žvljenje. Podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi. Na podlagi oddanih podatkov iz te prijavnice vam bomo poslali elektronski dopis z vsemi potrebnimi informacijami in nadaljnjimi navodili. Zato vas prosimo, da v prijavi navedite veljavni naslov e-pošte. Mesto na taboru bo zagotovljeno s plačilom prijavnega obroka.

Za prijave udeležencev, katerih starši so zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d., velja naslednje: z oddajo prijave na tabor soglašate, da se vaši osebni podatki oziroma osebni podatki vašega otroka, vnešeni v obrazcu za prijavo, z obvezno navedbo šestmestne matične št. delavca, uporabijo z namenom izpeljave komisijskega žrebanja, organizacije ter plačila predmetnega taborjenja. Klub Marindolus in Zavarovalnica Triglav, d. d., bosta navedene osebne podatke obdelovala vsak kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in zgolj za zgoraj opredeljene namene. Podatki se obdelujejo do preklica oziroma za čas, potreben za izpeljavo vseh aktivnosti, ki so potrebni za izpeljavo zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov. Komisija Zavarovalnice Triglav, d. d., bo izmed vseh prijavljenih otrok zaposlenih izžrebala 180 prijavljenih, ki jim bo ceno taborjenja plačala Zavarovalnica Triglav, d. d. Starši prijavljenih oziroma izžrebanih otrok, zaposleni v Zavarovalnici Triglav, hkrati soglašate, da se vam cena tabora všteje v davčno osnovo kot boniteta, za katero vam bo Zavarovalnica Triglav, d. d., odvedla akontacijo dohodnine v obliki odtegljaja od plače, ki bo izplačana aprila 2017.