Tabori Gorindol

Klub Marindolus

Vaši mulci so v dobrih rokah

Ker lahko, ne ker moramo!

O Klubu Marindolus

Delovanje klubov Marindolus temelji na vrednotah prostovoljnega dela, spodbujanju lastne ustvarjalnosti otrok in mladostnikov, preprečevanju njihove socialne izključenosti, razvoju pozitivnih medkulturnih odnosov in zaščiti človekovih in otrokovih pravic. Z delovanjem želimo otrokom, mladim in njihovim staršem ustvarjati nove priložnosti in izkušnje, z njimi skupaj iskati nove življenjske izzive, ustvarjati pogoje pozitivističnega sožitja, seznanjati širšo družbo z vrednotami prostovoljnega dela ter učiti mlade strpnosti in razvijanja zavedanja pomembnosti človekovih vrednot. Mladim, ki se radi družijo in zabavajo, spoznavajo nove in nove prijatelje in želijo mladost preživeti nekoliko drugače kot jim jo ponujajo odrasli, ponujamo nova doživetja in priložnost razvijati nove občutke in življenjske radosti. Skratka, ponuditi jim želimo več, kot si lahko privoščijo ali znajo privoščiti sami.

Udeleženci Tabora Marindol

Za izpolnjevanje svojega preprostega poslanstva organiziramo počitniška taborjenja, prostočasne aktivnosti za otroke in mlade, šole v naravi, (razne izlete, prireditve, športna tekmovanja, kresovanja, piknike, srečanja kar tako, mladinske izmenjave, raziskovalne tabore in plesne tečaje), svojim članom zagotavljamo izobraževanja na seminarjih in delavnicah. Imamo lasten sklop usposabljanj in izobraževanj za potrebe programov kluba. Delujemo v različnih mladinskih strukturah v lokalnem okolju, državi in tujini.

Naše najpopularnejše pribežališče je vasica Marindol v Beli krajini, kjer se izvaja večina večjih projektov. Ime vasice je bila tudi inspiracija za izbor imena kluba. Člani klubov Marindolus se z dejavnostjo ukvarjamo že vse od leta 1992, ko je bil prosti čas po razpadu takratne države zaradi različnih vzrokov prepuščen v nemilost modernega sveta. Takrat smo se organizirali zunaj ustaljenih organizacij in zvez in ponudili sovrstnikom aktivno, zdravo in zabavno preživljanje prostega časa. Večina današnjih aktivnih članov Klubov je užila bogastvo občutkov na dejavnostih Klubov, sedaj želijo svoje občutke preliti tudi na mlajše vrstnike.

Sodelovanje smo razširili tudi preko meja naše državice, saj sodelujemo s podobnimi organizacijami po celi Evropi. V ta namen organiziramo mednarodne izmenjave in se tudi sami udeležujemo le-teh v organizaciji sorodnih društev v tujini. Vključujemo se tudi v program Evropske prostovoljne službe kot gostujoča in pošiljajoča organizacija za mlade prostovoljce. Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj je ustanovni član Mladinskega Sveta Kranj ter član Slovenske filantropije oziroma mreže prostovoljstvo.org

Klubi Marindolus v Sloveniji:

 • Klub prijateljev mladine Marindolus Ljubljana
 • Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj

Klubi prijateljev mladine Marindolus so prostovoljna, nevladna, neprofitna društva, ki združujejo mlade ne glede na socialne, verske, rasne ali kakšne druge razlike, ki po svojih močeh poskušajo mlajšim vrstnikom omogočiti aktivnejše preživljanje prostega časa v dobi hitrega tehnološkega napredka, ki spodbuja nebrzdan globalizem kapitala in pospešuje socialne razlike v družbi.

Marindolus je gibanje, svoboda, ustvarjalnost, mit, učenje – v aktivni participaciji v naših programih.

Cilji Kluba Marindolus

Stafus priprave

Klub Marindolus ima naslednje cilje:

 • učenje skozi neformalne in zabavne aktivnosti
 • ustvarjanje pogojev kakovostnega preživljanja prostega časa za vse otroke in mladostnike
 • zmanjševanje socialne izključenosti otrok, mladostnikov in družin
 • razvoj ustvarjalnosti, spontanosti, inovativnosti ter talentov otrok in mladostnikov
 • učenje strpnosti in medkulturnega sožitja
 • razvijanje in krepitev vrednot prostovoljnega dela
 • zagotavljanje pogojev za izvajanje prostovoljnega dela v klubu
 • izobraževanje članov za delovanje v skladu z načeli kluba
 • uresničevanje Deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah
 • ustvarjanje doživetij
Cilji Kluba Marindolus

Poleg osnovnih ciljev delovanja imajo Klubi tudi cilje svojih programov:

 • Lajšanje prehoda v svet odraslih
 • Omogočiti aktivno preživljanje prostega časa tudi za finančno šibkejše
 • Prepoznavanje mladinske problematike med mladimi
 • Aktiviranje lastnega razmišljanja o problematiki mladih
 • Vklop v nacionalni program v boju proti izkoriščanju drog, boleznim…
 • Omogočanje avtorske ustvarjalnosti in ohranjanje telesne aktivnosti v času počitnic
 • Zamenjava vlog, vživljanje v vlogo drugih in sprejemanje drugačnosti in raznolikosti
 • Usposabljanje in izobraževanje mladinskih voditeljev
 • Ustvarjanje možnosti in spodbujanje raziskovalnega dela
 • Dojemanje prostovoljnega dela kot pomemben sestavni del družbenega življenja
 • Razumevanje odnosov med ljudmi kot nekaj brstečega, polnega življenja, optimističnega, kreativnega, svobodnega in odgovornega
 • Krepiti pomen neformalnega izobraževanja
 • Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Tabori Gorindol

Klub Marindolus Kranj

je organizator projekta

Učenje za življenje, poletni tabori Gorindol

Klub Marindolus Kranj smo Mojca, Urška, Matic, Rok, Suzi, Andrej, Grega in tri pikice in še veliko več: smo prostovoljci, nevladniki in neprofitniki. Mladim omogočamo aktivnejše preživljanje prostega časa v dobi hitrega tehnološkega napredka, ki spodbuja nebrzdan globalizem kapitala in pospešuje socialne razlike v družbi. Organiziramo tabore, izlete, prireditve, srečanja kar tako. Imamo društvo in hočemo se imeti fajn. To delamo zato, ker lahko - ne zato, ker moramo. Vzeli smo si del zgodovine, za 14 dni lahko vzamemo tudi vaše mulce. Če hočete, jih dobite nazaj :)